Wat is het VK ?

Het VK is een afkorting voor Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dat is best een lange en moeilijke naam.

Wij zijn een centrum dat samen met kinderen en ouders kindermishandeling wil stoppen.
We doen dit door te praten en door samen te zoeken naar hoe het beter kan gaan.

Meestal hebben wij daar ook andere mensen voor nodig.
Dit kan de juf of de meester zijn, iemand van het clb, de huisarts of andere mensen uit de familie,...

We vinden het belangrijk dat ook kinderen kunnen vertellen wat voor hen moeilijk is.
We proberen altijd samen met kinderen en ouders tot goede oplossingen te komen.

Via deze link kan je een aantal kortfilmpjes bekijken die de werking van een vk verder verduidelijken.

Printvriendelijke versie