Jongeren

Kindermishandeling, er is al veel over gezegd en geschreven. Misschien kan je door de bomen het bos niet meer zien en wil je nu eindelijk eens weten hoe het nu zit met:

  •  wat is dit nu juist kindermishandeling ?
  •  slaan: mogen mijn ouders dat eigenlijk wel ? Kunnen ze ervoor in de gevangenis vliegen?
  •  hulpverleners: zijn die wel te vertrouwen of doen die gewoon hun zin ? 

Soms is “lezen over kindermishandeling” niet genoeg en moet je er toch eens met iemand over kunnen praten.
We hopen dat je de moed vindt om iemand in vertrouwen te nemen uit je omgeving (school, CLB, ouders van vrienden, huisarts,…).

Je kan ook terecht op de chat van de vertrouwenscentra nupraatikerover

Sinds maart 2012 is er een nieuw meldpunt 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling" op het nummer 1712. De medewerkers van het meldpunt zullen je beluisteren en met met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn voor jou.
Je hoeft je naam niet te geven als je dat niet wil

Wanneer je niemand in je buurt hebt, kan je eventueel ter ondersteuning contact opnemen met AWEL (de Kinder- en Jongerentelefoon) op het nummer 102.

Printvriendelijke versie