Wat is het VK

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik. 

Op het VK werkt een team van maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen en artsen. Elke situatie die op het VK wordt aangemeld, wordt in dit team besproken.
Een belangrijke opdracht van het VK is om samen met de gezinsleden en betrokken hulpverleners te werken aan een veilige thuissituatie voor ieder kind/jongere.

Bij downloads/media kan je een aantal kortfilmpjes bekijken die de werking van het VK verduidelijken.

Printvriendelijke versie