Volwassenen

Volwassenen

“ Een moeder
loopt langzaam naar haar kind,foto 095
om het niet te laten schrikken,
pakt het voorzichtig op om
het niet te beschadigen,
slaat dan keihard.”
(Rutger Kopland)

Binnen het vertrouwenscentrum staan het welzijn en de veiligheid van kinderen, steeds centraal. Als het kan, willen we dit realiseren, samen mét ouders.

Het vertrouwenscentrum is er niet om ouders te veroordelen of te bestraffen.
We zijn er wél om kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen.

U kan algemene informatie vinden op deze website maar de complexiteit van een thema als kindermishandeling is echter niet te vatten in enkele webpagina’s.  
Als U als ouder of hulpverlener concrete vragen hebt, kan U daarvoor best contact opnemen met één van onze vertrouwenscentra kindermishandeling . 

Wij zullen naar U luisteren en advies geven of hulp organiseren. 
Deze hulpverlening is gratis, discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

Printvriendelijke versie