Wat is het VK

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is het aanspreekpunt voor alle mogelijke vormen van kindermishandeling. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, verwaarlozing en/of misbruik. 

Na  initiële inschatting van de situatie verleent  het VK hulp door in dialoog te gaan met ouders en kinderen.

De positie van het kind staat hierin centraal: "Wat heeft het kind of de jongere op dit ogenblik nodig"?

Er wordt gestreefd om samen met de zorgfiguren tot een veilig samenleven te komen waarbij de noden van het kind voorop staan.

Dit gebeurt binnen de regels van het beroepsgeheim.

Bij Downloads/Media kan je een aantal kortfilmpjes bekijken die werking van het vk verder verduidelijken.

Printvriendelijke versie