Werking VK

In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werkzaam.

De oprichting van de Vertrouwenscentra kwam tot stand via een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.

Ze worden gesubsidieerd via Kind en Gezin. Hieronder lichten we de opdrachten en de werking van de VK’s verder toe.

Algemene werking

Het VK is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie alsook een secretariaatsfunctie.

Elk VK is telefonisch bereikbaar op werkdagen. Tijdens de avonduren en in de weekends is er voor dringende situaties een telefonische wachtdienst.

De hulpverlening van het VK is volledig gratis.

Printvriendelijke versie